درود برشما هموطنان عزیز

شرکت ما آماده ارایه همکاری در ضمینه انجماد و عمل آوری آبزیان میباشد