راه در جهان یکیست و آن راه راستیست

این شعار ما پرسنل شرکت صیدآوران جزیره است

که باعث پیشرفت در ارایه خدمات بهتر و بهبود کیفیت محصولات ما شده است

باشد که افتخار خدمت به مردم شریف ایران از ما سلب نگردد..آمین

                                                                                                                      مدیرعامل شرکت صیدآوران جزیره

                                                                                                                                 رضا فرخی