شیرکامل منجمد

ماهی میگو

این محصول بصورت کامل همراه با سر ودم منجمد شده و در گونی مخصوص سردخانه قرار میگیرد و با لیبل و تاریخ مصرف ارایه میگردد

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید